Sığ Sismik Etüt Çalışmaları
Anasayfa > Hizmetlerimiz > Sığ Sismik Etüt Çalışmaları
HİDROGRAFİK ÖLÇÜMLER  
    Batimetrik Harita Hazırlanması  
OŞİNOGRAFİK ETÜTLER  
  Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği  
    Sığ Sismik Etüt Çalışmaları  
    Yandan Taramalı Sonar Çalışmaları  
    Sediman Örnekleme ve Jeolojik Analizler  
  Fiziksel ve Kimyasal Oşinografi  
    Akıntı Ölçümleri  
    CTD Ölçümleri  
    Deniz Suyu Kimyasal Analizleri  
  Deniz Biyolojisi ve Ekolojik Araştırmalar  

Sığ Sismik Etüt ÇalışmalarıFirmamız tarafından gerçekleştirilen sığ sismik etüt çalışmaları ile proje sahası taban ve tabanaltı stratigrafisi hakkında detaylı bir yorumlamaya gidilebilmektedir.

Çalışma sahası deniz tabanı morfolojisinin anlaşılması, varsa temel kaya ve monstra verdiği bölgelerin konumunun belirlenmesi, mevcut sismik birimler arasındaki süreksizliklerin saptanması, sismik birimlerin doku analizlerini yaparak bu birimlerin muhtemel litolojik yapılarının kestirimi ve sahada aktif fay ve benzeri süreksizliklerin olup olmadığının saptanması amacıyla inceleme alanının bütününü temsil eden hatlar üzerinde “Sub-bottom Profiler” cihazı kullanılarak sığ sismik veriler toplanarak detaylı jeofizik yorum yapılmaktadır.

Geomarine © Tüm hakları saklıdır. Ana sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Uygulama Alanları | Referanslar | Foto Galeri | İletişim Mersin web tasarım