Hizmetlerimiz
Anasayfa > Hizmetlerimiz
HİDROGRAFİK ÖLÇÜMLER  
    Batimetrik Harita Hazırlanması  
OŞİNOGRAFİK ETÜTLER  
  Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği  
    Sığ Sismik Etüt Çalışmaları  
    Yandan Taramalı Sonar Çalışmaları  
    Sediman Örnekleme ve Jeolojik Analizler  
  Fiziksel ve Kimyasal Oşinografi  
    Akıntı Ölçümleri  
    CTD Ölçümleri  
    Deniz Suyu Kimyasal Analizleri  
  Deniz Biyolojisi ve Ekolojik Araştırmalar  

HizmetlerimizGeoMarine tarafından kıyı, deniz, göl ve akarsu alanlarının hidrografik ve oşinografik özelliklerini araştırmak amacıyla modern teknolojilerden yararlanarak üretilen veriler, sağlıklı ve hızlı bir şekilde mühendislik, proje ve bilimsel araştırma çalışmalarının hizmetine sunulmaktadır. Faaliyet alanlarında sürekli gelişen teknolojik yenilikleri yakından takip eden firmamız, sürekli güncellenen makine parkındaki ekipmanları ve farklı bilimsel yöntemleri kullanarak bugüne kadar 200`den fazla hidrografik ve oşinografik araştırma projesini başarıyla tamamlamıştır.

1738 sayılı “Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu” ile ilgili uygulama yönetmeliği ve Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından çıkartılan 06 Temmuz 2011 tarihli, 27986 sayılı “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” gereğince, firmamız tarafından aşağıdaki projelere yönelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı`nca belirlenen standartlarda “Hidrografik ve Oşiografik Etüt Raporu” hazırlanmaktadır.

- İskele, Rıhtım, Mendirek, Tekne Yanaşma Yeri ve Tersaneler
- Liman, Marina, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Çekek Yeri
- Sığ ve Derin Deniz Deşarjı Boru Hatları
- Denizaltı Fiberoptik Kablo Hattı
- Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planı Hazırlanması
- Terminaller, Şamandıra Sistemleri ve LNG Depolama - Dolum Tesisleri
- Kıyı Düzenlemesi ve Dolgu İmar Planı Çalışmaları
- Güneşlenme Platformu ve Ahşap İskele Projeleri
- Deniz Tabanı Tarama Projeleri

Geomarine © Tüm hakları saklıdır. Ana sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Uygulama Alanları | Referanslar | Foto Galeri | İletişim Mersin web tasarım