Deniz Biyolojisi ve Ekolojik Araştırmalar
Anasayfa > Hizmetlerimiz > Deniz Biyolojisi ve Ekolojik Araştırmalar
HİDROGRAFİK ÖLÇÜMLER  
    Batimetrik Harita Hazırlanması  
OŞİNOGRAFİK ETÜTLER  
  Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği  
    Sığ Sismik Etüt Çalışmaları  
    Yandan Taramalı Sonar Çalışmaları  
    Sediman Örnekleme ve Jeolojik Analizler  
  Fiziksel ve Kimyasal Oşinografi  
    Akıntı Ölçümleri  
    CTD Ölçümleri  
    Deniz Suyu Kimyasal Analizleri  
  Deniz Biyolojisi ve Ekolojik Araştırmalar  

Deniz Biyolojisi ve Ekolojik Araştırmalar



Ülkemizde, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmaları kıyı ve deniz alanlarında gerçekleştirilecek projeler kapsamında yapılması zorunlu çalışmalardır. Hazırlanan bu ÇED raporlarında önemli bir yer alan fiziksel, kimyasal ve biyolojik ölçümler, ekolojik çalışmalar, meteorolojik ve hidrolojik gözlemler gibi araştırmaların tamamı firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.

GeoMarine, tatlı ve tuzlu sistem ekosistemleri ile diğer özel ekosistemlerde (nehir ağızları, lagünler, baraj gölleri, resifler, bataklık-sazlık gibi sulak alanlar) aşağıda belirtilen çalışmaları gerçekleştirmekte, çevresel değerlendirmeler yaparak tespit edilen sorunlara çözüm yolları aramaktadır.

- Su kalitesi ve su kirliliği izleme çalışmaları
- Biyolojik örnekleme ve biyo çeşitlilik çalışmaları
- Sediman örneklemeleri ve kimyasal analizler ile sediman kalitesinin belirlenmesi
- Yetiştiriciliğin ve diğer mühendislik faaliyetlerinin çevreye etkisinin değerlendirilmesi
- Ekolojik indikatörlerin, istilacı türlerin, zararlı alg patlamalarının takibi
- Kıyı alan kullanımı ve sürdürülebilir yönetim çalışmaları

Geomarine © Tüm hakları saklıdır. Ana sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Uygulama Alanları | Referanslar | Foto Galeri | İletişim Mersin web tasarım