Uygulama Alanları
Anasayfa > Uygulama Alanları

Firmamız gerçekleştirdiği;

» Hidrografik Ölçümler: Batimetrik Harita ve Hidrografik Rapor hazırlanması,
» Deniz Jeolojisi ve Deniz Jeofiziği Uygulamaları: Deniz Sismiği, Sub-bottom Profiler, Sığ Sismik Etüt Yandan Taramalı Sonar, Sediman Örnekleme çalışmaları, Deniz Sondajları
» Fiziksel Oşinografi Uygulamaları: Akıntı Ölçüm ve CTD Ölçüm çalışmaları
» Kimyasal Oşinografi Uygulamaları: Deniz Suyu Örnekleme ve kimyasal analizler
» Deniz Biyolojisi çalışmaları, biyolojik çeşitlilik ve ekolojik araştırmalar
» Matematiksel Modelleme Çalışmaları
» ROV Hizmetleri (Sualtı Görüntüleme ve Koordinatlı video kayıtları)
» Sulak Alan Yönetimi ve Rehabilitasyonu

ile aşağıda detaylandırılan uygulama alanlarına yönelik projeler yürütmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmalar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından istenilen Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu formatı esaslarına uygun olarak raporlanmakta ve hazırlanan raporlar için bu kurumdan uygunluk görüşü alınmaktadır.

UYGULAMA ALANLARI
» İskele, Rıhtım, Mendirek, Tekne Yanaşma Yeri ve Tersane Projeleri
» Liman, Marina, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Çekek Yeri Projeleri
» Sığ ve Derin Deniz Deşarjı Boru Hatları
» Denizaltı Fiberoptik Kablo Hatları
» Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planı Hazırlanması
» Terminaller, Şamandıra Sistemleri ve LNG Depolama - Dolum Tesisleri
» Kıyı Düzenlemesi ve Dolgu İmar Planı Çalışmaları
» Güneşlenme Platformu ve Ahşap İskele Projeleri
» Deniz Tabanı Tarama / Derinleştirme Projeleri
» Sulak Alanların Yönetimi, Korunması, Tanzimi ve Rehabilitasyonu Projeleri
» Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanteri ve İzleme Projeleri
 
Geomarine © Tüm hakları saklıdır. Ana sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Uygulama Alanları | Referanslar | Foto Galeri | İletişim Mersin web tasarım