Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu
Anasayfa > Hizmetlerimiz > Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHODB) Standartlarında “Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporu”

1738 sayılı “Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu” ile ilgili uygulama yönetmeliği gereğince, ülkemiz deniz ve deniz yetki alanları ile kıyı alanlarında sahil hatları, derinlikler ve oşinografisinde değişikliğe neden olabilecek her türlü çalışmaya ilişkin plan ve projelerin incelenmek üzere Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı (SHODB)`ye gönderilmesi gerekmektedir.

Ülkemiz deniz ve deniz yetki alanları ile kıyı alanlarında gerçekleştirilecek plan ve projelere yönelik Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (mülga) tarafından çıkartılan 06 Temmuz 2011 tarihli, 27986 sayılı Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ gereğince hazırlanması gereken Hidrografik ve Oşinografik Etüt Raporları da SHODB tarafından incelenmektedir.

Planlanan projelere konu deniz yapılarının çeşidine ve niteliğine göre gerçekleştirilmesi gereken hidrografik ve oşinografik etüt çalışmaları (Teknik Çalışma Cetveli) SHODB tarafından Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Firmamız tarafından,
- İskele, Rıhtım, Mendirek, Tekne Yanaşma Yeri ve Tersane Projeleri
- Liman, Marina, Yat Limanı, Balıkçı Barınağı ve Çekek Yeri Projeleri
- Sığ ve Derin Deniz Deşarjı Boru Hatları
- Denizaltı Fiberoptik Kablo Hattı Projeleri
- Risk Değerlendirme ve Acil Müdahale Planı Hazırlanması
- Terminaller, Şamandıra Sistemleri ve LNG Depolama - Dolum Tesisleri
- Kıyı Düzenlemesi ve Dolgu İmar Planı Çalışmaları
- Güneşlenme Platformu ve Ahşap İskele Projeleri
- Deniz Tabanı Tarama Projeleri
kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı`nca belirlenen standartlara uygun olarak aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmektedir:
- 1/1000 ölçekli batimetri haritasının hazırlanması,
- Proje sahasının akıntı sirkülasyonunun tespitine yönelik akıntı yön ve hız ölçümleri, bunların grafik değerlendirmeleri,
- Deniz tabanı yatay ve düşey yöndeki stratigrafisinin tespitine yönelik jeofiziksel çalışma ve değerlendirmeler,
- Deniz tabanının yüzey sediman cinsi ve dağılımına ilişkin değerlendirmeler ile sahanın sediment dağılımının haritasının hazırlanması,
- Deniz suyu oşinografik parametrelerine (tuzluluk, sıcaklık, yoğunluk v.b.) ilişkin ölçüm sonuç ve değerlendirmelerine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,
- Bu veriler ışığında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından istenilen “Hidrografik ve Oşinografik Rapor” formatı esaslarına uygun olarak rapor hazırlanması ve hazırlanan rapor için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı uygunluk görüşü alınması.

Geomarine © Tüm hakları saklıdır. Ana sayfa | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | Uygulama Alanları | Referanslar | Foto Galeri | İletişim Mersin web tasarım